Autorizovaný predajca pokladní ELCOM

eKasa

Od 1. apríla do 30. júna 2019 Obdobie prechodu na eKasu pre všetkých podnikateľov.

Inštalácia upgrade balíkov, ktoré je možné zakúpiť priamo u nás.

Data-systém - registračné pokladne Prešov

eKasa a online

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.

Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?
Určite ste sa už v médiách stretli s pojmami ako „online“ alebo „eKasa“. O čo teda ide: Veľmi zjednodušene povedané, každá elektronická pokladnica bude napojená do internetu a bude odosielať vybrané dáta o prebiehajúcich transakciách na Finančnú správu Slovenskej republiky. Je to rozdiel v porovnaní so súčasným systémom, kedy sú dáta o transakciách uchovávané iba v pokladnici.

Prijímanie objednávok (len na našej prevádzke) na upgrade pokladníc.
Cena balíčku 200,– EUR, a Záloha 50,– EUR/ks na pokladne Euro-50, Euro-150, Euro-100, Euro-200, Euro-2100.

Objednávky prijímame aj na nové eKasy, záloha je 150,– EUR/ks.

Upgrade balíček je však nevyhnutné si záväzne objednať dopredu. Výrobca pokladníc a fiskálnych tlačiarní Elcom odporúča vykonať záväznú objednávku, aby Vám vedel garantovať včasné dodanie Upgrade balíčka.